1400/09/12
  1400/09/12
0
0

حضور و غیاب کلاس 304

11 بازدید

نمایش 1 - 20 از 20

ستاره پارسایی

14:14

 • بهرام پور/موجه

پیگیری از طریق تماس تلفنی

18/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • دباغی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

04/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رضایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

01/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • فرخی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

27/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • بهرام پور

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

26/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رضایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

25/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رضایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

25/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • پور زلفی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

21/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • نجفی / تعجیلی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

20/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • بهرام پور
 • فرخی
 • کریمی
 • فارسی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

18/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • افتخاری/ تاخیری
 • بهرام پور/ تاخیری
 • کریمی/ تاخیری
 • نیستانی/ تاخیری
 • برزگر/ تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

17/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • بهرام پور

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

14/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • نجفی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

12/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • بهرام پور

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

03/07/1400

خدیجه حاجی پور

01:20

 • فرخی
 • فارسی
 • بهرام پور
 • کریمی
 • علی زاده غیر حضوری

18/07/1400

خدیجه حاجی پور

09:05

 • بهرام پور
 • علی زاده

18/07/1400

خدیجه حاجی پور

11:45

 • مبینا نجفی

12/07/1400

خدیجه حاجی پور

09:05

 • بهرام پور
 • علیزاده

قدمی نژاد خروج از کلاس ۸و۴۴ دقیقه

11/07/1400

خدیجه حاجی پور

10:25

 • نگین علیزاده

06/07/1400

خدیجه حاجی پور

09:05

 • نگین علیزاده

04/07/1400

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2425
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد حضور و غیاب کلاس 304

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.