1400/09/12
  1400/09/12
0
0

حضور و غیاب کلاس 302

18 بازدید

نمایش 1 - 25 از 31

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

22/08/1400

 • خزایی
 • سلمانی
 • احمد پور
 • جهانگیری
 • رازقی

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

18/08/1400

 • جهنگیری
 • فتحی نسب
 • ملا محمدی
 • مهر منش
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

15/08/1400

 • طالبی
 • جهانگیری

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

12/08/1400

 • آذری
 • احمد پور
 • حقمردای

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

11/08/1400

 • جهانگیری
 • احمد پور
 • پولادی

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

10/08/1400

 • یکرنگ
 • احمد پور
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

10/08/1400

 • یکرنگ
 • احمد پور
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

10/08/1400

 • یکرنگ
 • احنمد پور

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

05/08/1400

 • یکرنگ
 • خرد دهقان
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

04/08/1400

 • طالبی
 • عشوری
 • یکرنگ
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

03/08/1400

 • فتحی نسب
 • یکرنگ

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

01/08/1400

 • عشوری
 • خرد دهقان
 • کوهورد

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

28/07/1400

 • عشوری

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

25/07/1400

 • فتحی نسب
 • عشوری

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

24/07/1400

 • دری
 • یوسفی
 • قبادی
 • پورمیرزایی
 • میر حسینی

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

21/07/1400

 • سلمانی
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

20/07/1400

 • خرایی
 • ناصر خیل

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

19/07/1400

 • حیدری
 • دهقان
 • طالبی
 • رضا زاده
 • شفایی
 • مهرسا

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

18/07/1400

 • فتحی
 • دهقان
 • مهر منش

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

17/07/1400

 • خزایی

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

14/07/1400

 • رازقی
 • خزایی
 • سلمانی
 • خرد دهقان

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

04/07/1400

 • آذری / تاخیری

14:14

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

03/07/1400

 • جهانگیری
 • خزایی
 • افضلی
 • سنگاشکن

10:35

خدیجه حاجی پور

24/07/1400

 • جهانگیری

10:35

خدیجه حاجی پور

24/07/1400

 • جهانگیری
 • یوسفی
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2421
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد حضور و غیاب کلاس 302

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.