1400/09/12
  1400/09/12
0
0

حضور و غیاب کلاس 301

12 بازدید

نمایش 1 - 23 از 23

ستاره پارسایی

14:14

22/08/1400

 • رنجبر/تاخیر
 • محمدی/تاخیر

پیگیری از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

18/08/1400

 • پولادی
 • رنجبر

پیگیری از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

12/08/1400

 • سکندر

پیگیری از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

11/08/1400

 • قوامی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

11/08/1400

 • قوامی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

10/08/1400

 • قوامی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

14:14

10/08/1400

 • قوامی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

ستاره پارسایی

13:13

04/08/1400

 • هدایتی
 • کریمی
 • رنجبر

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

03/08/1400

 • هدایتی
 • مجنونی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

01/08/1400

 • هدایتی
 • قوامی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

27/07/1400

 • مالمیر

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

25/07/1400

 • سکندر / تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

20/07/1400

 • یاوری / تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

19/07/1400

 • هدایتی
 • قوامی
 • پولادی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

18/07/1400

 • فلاحی / تاخیری
 • قوامی / تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

17/07/1400

 • پولادی
 • اکبری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

04/07/1400

 • پولادی / تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

ستاره پارسایی

13:13

07/03/1400

 • فلاح

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

خدیجه حاجی پور

01:20

21/07/1400

 • بیتا قمرپور
 • هدیه سنگاشکن

خدیجه حاجی پور

09:05

17/07/1400

 • مبینا پولادی

خدیجه حاجی پور

09:05

12/07/1400

پولادی هنگام پرسش پاسخ گو نبود

خدیجه حاجی پور

09:05

10/07/1400

 • مبینا پولادی

هدایتی به خاطر مشکل نت در کلاس حضور نداشتخروج از کلاس ۸و ۲۸ دقیقه

خدیجه حاجی پور

02:09

03/07/1400

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2418
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد حضور و غیاب کلاس 301

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.