1400/09/12
  1400/09/12
0
0

حضور و غیاب کلاس 101

24 بازدید

نمایش 1 - 25 از 31

ستاره پارسایی

14:14

 • قربانی/موجه
 • بیات /موجه

پیگیری از طریق تماس تلفنی

18/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • بهزادی نیا

پیگیری از طریق تماس تلفنی

18/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • مقدم لو

پیگیری از طریق تماس تلفنی

15/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • آوا احمدی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

15/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • حامدی
 • قربانی
 • مهدوی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

10/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • حامدی
 • قربانی
 • مهدی

از طریق تماس تلفنی پیگیری شد

10/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رهنما
 • حامدی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

01/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • مهستی باشتین

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

03/08/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • یاس احمدی
 • غزل خلفی
 • نرگس شکوهی
 • سارا قربانی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

28/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • مهدوی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

26/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • فاطمه رهنما / بیماری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

25/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • حنانه بیات

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

24/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • سارا قربانی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

21/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • حنانه بیات
 • یاس احمدی
 • قربانی
 • مهدی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

19/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • یاس احمدی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

18/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رمضانی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

17/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • یلدا رمضانی
 • یلدا علیزاده

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

14/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • آوا احمدی / تاخیری
 • یلدا رمضانی / تاخیری
 • سارا قربانی / تاخیری

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

12/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

 • رمضان پور

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

06/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

04/07/1400

ستاره پارسایی

14:14

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

03/07/1400

طیبه کاظمی

09:20

 • غایب نداشتند

25/07/1400

طیبه کاظمی

00:12

 • غایب نداشتند

20/07/1400

طیبه کاظمی

00:08

 • غایب نداشتند

20/07/1400

طیبه کاظمی

20:09

 • غایب نداشتند

18/07/1400

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2400
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد حضور و غیاب کلاس 101

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.