1400/09/12
  1400/09/12
0
0

صورت جلسه

14 بازدید

نمایش 1 - 15 از 15

تاریخزمانموضوع جلسهمشخصات حاضرین در شوراتصاویر و ضمائمخلاصه مذاکراتصورتجلسه
09/10/202100:16

1- رعایت بودجه بندی آموزشی
2- مشورت و تصمیم گیری درباره برگزاری آزمونهای حضوری مطابق تصمیم شورای مدرسه
3- بحث و تبادل نظر درباره انحلال صابون و نوع مخلوط حاصل
4- بررسی تصمیمات شورای مدرسه و پی گیری آنها

الهام آزادمهر
نازنین زینب نوروزی

Doc1.pdf

هماهنگی با مدیریت درباره شیوه برگزاری آزمونهای حضوری

گروه های آموزشی
02/09/202100:10

تعیین اهداف اموزشی
بررسی روش های نوین تدریس
تعیین میزان تدریس در مهرماه

سرکار خانم موسوی مدیریت محترم
سرکار خانم پارسایی معاونت محترم
سرکار خانم ملک زاده سر گروه دین و زندگی

تصاویر و ضمائم

تاثیر گزاری بر روی افکار و اعتقادات و تشویق به گرایش به دینداری و معنویات

استفاده از نرم افزارهای مفید مانند: xodo و.....جهت بهبود اموزش
تعیی تدریس ۲ درس و حل نمونه سوال و....در مهرماه

گروه های آموزشی
07/17/140000:09

جلسه اول : تعیین بودجه بندی کتاب تفکر رسانه ای پایه 10 برای ماه مهر ومشخص شدن همیاردر کلاسها،تدریس بوسیله محتوای وارسال آن برای مطالعه بیشتر دانش آموزان

1. طیبه کاظمی سرگروه ودبیر درس تفکر رسانه ای
2.لیلستانی دبیر درس تفکر رسانه ای

درس-تفکر-پایه-10مقدمه.pdf

1. تعیین بودجه بندی کتاب تفکر رسانه ای در ماه مهر
2.تعیین همیار معلم برای درس تفکر رسانه ای
3.پرسش کتبی در جلسات معین شده توسط دبیر
4.تدریس سه درس از کتاب تفکر اسلامی در مهرماه(مقدمه، مسابقه رسانه با زمان ،پیام همبرگری، پنجگانه سواد رسانه ای)
5.انجام بعضی تحقیقات کوچک وفعالیتهای خاص درس وباز خوانی آن در کلاس
6.گروه بندی دانش آموزان برای انجام تکالیف وتحویل آن به همیار مشخص شده
7.ثبت حضور وغیاب ونمرات کلاسی در دفتر کلاسی
8.تدریس دروس بوسیله محتوا در فضای ادوب کانکت

گروه های آموزشی
07/17/140000:09

جلسه اول : تعیین بودجه بندی کتاب آمادگی دفاعی پایه 10 برای ماه مهر ومشخص شدن همیاردر کلاسها،تدریس بوسیله محتوای وارسال آن برای مطالعه بیشتر دانش آموزان

1. طیبه کاظمی سرگروه ودبیر درس آمادگی دفاعی

درس-1-آمادگی-دفاعی.pdf

1. تعیین بودجه بندی کتاب آمادگی دفاعی در ماه مهر
2.تعیین همیار معلم برای درس آمادگی دفاعی
3.پرسش کتبی در جلسات معین شده توسط دبیر
4.تدریس دو درس آمادگی دفاعی در مهرماه(امنیت پایدارواقتدار دفاعی)
5.انجام بعضی تحقیقات کوچک مانند:خاطرات جبهه در 8 سال دفاع مقدس وباز خوانی آن در کلاس
6.گروه بندی دانش آموزان برای انجام تکالیف وتحویل آن به همیار مشخص شده
7.ثبت حضور وغیاب ونمرات کلاسی در دفتر کلاسی
8.تدریس دروس بوسیله محتوا در فضای ادوب کانکت

گروه های آموزشی
08/10/202100:13

درس زیست شناسی:
بودجه بندی و برنامه ریزی ترم اول

تصاویر و ضمائم

به نام خدا
۱_تعیین بودجه بندی و مقدار تدریس در هر جلسه
۲_روش ارزشیابی در ترم
۳_تعیین زمان ازمون
۴_کتاب های کمک درسی و طرح و حل نمونه سوالات امتحانی و کنکوری

شورای دبیران
07/17/140000:10

گروه‌بندی دانش آموزان
جلسه معارفه دانش آموزان
ارائه کنفرانس
ارائه پاور پوینت

زهرا لیلستانی

تصاویر و ضمائم

امتحان تکمیل از هر فصل
امتحان حضوری

گروه های آموزشی
08/10/202109:10

آشنایی با دانش آموزان
بارم بندی وبودجه بندی
هماهنگی در تدریس
معرفی کتب کمک آموزشی
برگزاری امتحان مستمر به صورت حضوری

تصاویر و ضمائم

۱، در هفته اول مهر ماه معارفه انجام شد وهدف های مهم درس وکلاس مطرح شد .
۲،بارم مربوط به هر میحث بیان شد و بودجه بندی هر درس در هر ترم مشخص شد .
۳، قرار شد در شیوه تدریس همکاران با هم هماهنگ باشند تا زودتر اهداف آموزشی محقق گردد .
۴ ، دانش آموزان هر کلاس مطابق با نیاز و دانشی که داشتند خواستند کتاب کمک آموزشی معرفی شود واین مهم انجام شد .
۵، مطابق با جلسه ی شورای مهرماه مقرر گردید امتحان مستمر دانش آموزان حضوری برگزار شود واین مطلب به اطلاع دانش آموز رسید .

گروه های آموزشی
07/15/140000:22

فیزیک دهم و یازدهم

۱. شیوا نوری فرد
۲. زهره اسدی

فیزیک-۱.pdf

۱. تعیین سرگروه درس فیزیک
۲. تعیین زمان آزمون های کلاسی
۳. تعیین بودجه بندی نوبت اول درس فیزیک
۴. تعیین مباحث آزمون های درس فیزیک

گروه های آموزشی
07/10/202110:20

هماهنگی فعالیت کلاسهای آزمایشگاهی

خانمها میرزاییان دبیر زیست
ونیناخسروی

تصاویر و ضمائم

به نام خالق زیبایی ها
جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ مهر در فضای مجازی تشکیل شد و مقرر گردید که کلیه گروه های دانش آموزی موظف به ارائه کنفرانس کلاسی و همچنین انجام آزمایش برای کسب نمره مستمر گردند و همچنین پرسش و پاسخ کلاسی نیز برای آنان در نظر گرفته شد.

گروه های آموزشی
07/10/202107:30

برنامه سالیانه کلاسهای محیط زیست

مینا خسروی دبیر محیط زیست کلیه کلاسهای یازدهم

تصاویر و ضمائم

به نام خالق زیبایی ها جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ مهر در فضای مجازی تشکیل شد و مقرر گردید که کلیه گروه های دانش آموزی موظف به ارائه کنفرانس کلاسی و همچنین انجام پروژه محیط زیستی برای کسب نمره مستمر گردند و همچنین پرسش و پاسخ کلاسی نیز برای آنان در نظر گرفته شد

گروه های آموزشی
07/10/202111:30

هماهنگی کلاسهای سلامت

خانم آرزومحمدی
خانم میناخسروی

  • تصاویر و ضمائم
  • تصاویر و ضمائم

به نام خالق زیبایی ها
جسه‌ای در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۱ و۲۰ دقیقه به طور مجازی با حضور سرکار خانوم آرزو محمدی تشکیل شد و قرار شد از این به بعد دانش آموزان کلاسهای ۳۰۲ و ۳۰۳ همزمان در زنگ چهارم به همراه دبیر شان در کلاس ۳۰۳ حضور یابند و طبق توافق کلیه امتحان ها و پرسش های کلاسی توسط دبیرانشان گرفته شود و طبق این قرار اولین جلسه این کلاس نیز در همانروز در ساعت ۱۲ تشکیل گردید.

گروه های آموزشی
09/28/202109:10

درس اقتصاد:
بودجه بندی وتعیین میزان تدریس نوبت اول ومهر ماه
گروه بندی دانش آموزان وتعیین تکالیف آنها

۱_ تعیین میزان تدریس نوبت اول ومهرماه کتاب اقتصاد دهم انسانی
۲_ تدریس در هر جلسه وطرح نمونه سوال
۳_ پرسش در هر جلسه از درس قبل وبرگزاری آزمون در پایان هر فصل
۴_ گروهبندی دانش آموزان وتعیین تکالیف آنهاوپیگیری انجام تکالیف وپروژه ها وارائه به کلاس
۵_ مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند تدریس واداره کلاس
۶_ بررسی فعالیت ها و تکالیف دانش آموزان در هر جلسه
۷_ بررسی نمونه سوالات کتاب وکنکورر ورفع اشکال دانش آموزان

گروه های آموزشی
09/26/202109:10

تعیین بودجه بندی کتب جامعه شناسی برای ترم اول ومهرماه و گروهبندی دانش آموزان وتدریس وتعیین تکلالیف دانش اموزان

اکرم پارسامند ( سرگروه ودبیرعلوم اجتماعی )

۱_ تعیین بودجه بندی ترم اول وبخصوص مهر ماه
۲_ تدریس در هر جلسه براساس بودجه بندی
۳_ پرسش در هر جلسه وبرگزاری آزمون در پایان هر فصل
۴ _ گروهبندی دانش آموزان برای انجام تکالیف وفعالیت های تعیین شده
۵_ بررسی و نظارت بر انجام تکالیف وفعالیت های دانش آموزان

گروه های آموزشی
06/29/140009:00

بازگشایی مدارس (ستاد ملی پروژه مهر)

تصاویر و ضمائم

در جلسه ای که در تاریخ ۴۰۰/۶/۲۹
با حضور مدیریت محترم مدرسه و همکاران در رابطه با بازگشایی مدرسه(ستاد پروژه مهر) برگزار گردیدموارد زیر به تصویب رسید.
۱-تدریس دروس اصلی بصورت حضوری با رضایت اولیاء
۲-با توجه به اهمیت دقیق ارزشیابی دانش آموزان طبق نظر شورای مدرسه تمامی امتحانات بصورت حضوری برگزار میگردد.
۳-دانش آموزانی که بیش از دو جلسه غیبت دارند و به آنها تذکر لازم داده شده است در صورت تکرار از کلاس مربوطه حذف میگردند.
۴-لازم به ذکر است دانش آموزانی که در سال تحصیلی با افت تحصیلی مواجه شوند و میانگین نمره آنها کمتر از ۱۷ شوند با تصمیم شورای مدرسه به مدارس عادی دولتی هدایت شوند.
۵-نتایج امتحانات نوبت دوم نهایی، کنکور افت زیاد آموزشی به اطلاع دبیران رسید.
۶-پیگیری نفر به نفر دانش آموزان مورد تاکید قرار گرفت.
۷-همکاران از تدریس آفلاین و پاور و ... خودداری و مرحله ایی و گام به گام تدریس انجام گیرد.

شورای مدرسه
07/02/140017:56

تصمیمات در راستای ارتقای کیفیت آموزشی دروس ریاضی دبیرستان.

۱- آرزو محمدی
۲- زهرا دوکوهکی
۳- سمیه علی پناه
۴- آرزو ابراهیمی

تصاویر و ضمائم

درود
با توجه به تصمیمات جلسه شورای دبیران که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ در دبیرستان برگزار شد همکاران گروه ریاضی با تشکیل جلسه ای به صورت مجازی با در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲ نظرات خود را در ارتباط با موضوع جلسه مطرح کردند و به تبادل نظر پرداختند که فایل آن خدمتتان ارسال می گردد.

گروه های آموزشی
تاریخزمانموضوع جلسهمشخصات حاضرین در شوراتصاویر و ضمائمخلاصه مذاکراتصورتجلسه
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2392
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد صورت جلسه

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.