1400/09/12
  1400/09/12
0
0

کلاسهای فوق برنامه سال 1400-1401

اطلاعات هویتی(ضروری)
کلاس و پایه(ضروری)
🔹 با سلام واحترام به اطلاع می رساند؛ 🔻نظر به اهمیت امر آموزش در مدارس خاص ونیز مصوبه شورای مدرسه وشورای دبیران ونیز باتوجه به صدور مجوز برگزاری کلاسهای فوق برنامه وخدمات آموزشی از اداره آموزش وپرورش(از ۱۵ شهریورماه)طبق اشل مدارس خاص ونیز مجازی شدن آموزش، کلاسهای فوق برنامه را در محیط ادوب کانکت وباتوجه به جدول زمانبندی ۵ ساعت برای هرکلاس ودر مجموع ۶۰ ساعت برای واحد آموزشی لحاظ نموده است لازم بذکراست که هزینه وحق الزحمه کلاسهای فوق برنامه که از ۱۵ شهریور شروع شده وتا پایان سال ادامه خواهدداشت،باتوجه به شهریه مصوب اعلامی از سوی اداره آموزش وپرورش به دبیران ، توسط مدرسه پرداخت خواهدشد.
در تمامی کلاس های فوق برنامه بر اساس اشل و چارت مدارس خاص شرکت نموده و هزینه خدمات آموزشی را بر اساس شهریه مصوب آموزش و پرورش پرداخت می نمایم.(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
آپلود امضاء ولی دانش آموز