1400/09/12
  1400/09/12
0
0

پروژه مهر دبیرستان شهید بهشتی

تابلو آموزشگاه

نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران

نصب پارچه خیر مقدم گویی به دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء

آماده نمودن جهت نصب پارچه گرامیداشت هفته دفاع مقدس

ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان

برنامه ریزی برای مراسم آغازین

بررسی و کنترل اقدامات صورت پذیرفته در راستای پروژه مهر و مشاهده مستندات

نمرات و نمودارهای ارزشیابی سال گذشته

برنامه هفتگی

اولین جلسه شورای دبیران

اولین صورتجلسه شورای دبیران

ابلاغ کلیه پرسنل

به سازی ، تنظیف و پاکسازی