1400/09/12
  1400/09/12
0
0

ثبت نام کلاس کنکور و المپیاد های علمی

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز
نام و نام خانوادگی دانش آموز
  • اینجانب ولی دانش پژوه ضمن انتخاب رشته های مد نظر بدینوسیله رضایت کامل خویش را نسبت به برنامه ، الزام به رعایت قوانین و مقرارت باشگاه ، پرداخت شهریه مقرر و حضور در دوره ها را با ثبت این فرم و ارسال تصویر امضا و رضایت اعلام میدارم.
رشته های انتخابی :
رشته های انتخابی :
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .