1400/09/12
  1400/09/12
0
0

فرم ثبت نام کلاس کنکور 1401

فرم اطلاعات اولیه ثبت نام داوطلبان کلاس کنکور 1401

اینجانب دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی صحت اطالعات را به تایید رسانده و متعهد به حضور در کلاسهای درخواستی هستم.(ضروری)
اینجانب دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی متعهد به پرداخت هزینه کالسهای درخواستی هستم(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .